20 Nov 2015

Speech of the President of Cyprus Investment Funds Association at the AGM of (CIFA)

Κύριοι Αρχηγοί και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων,
Έντιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Βουλευτές,
Έντιμε Κύριε Υφυπουργέ παρά τω Προέδρω,
Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Αγαπητά Μέλη,
Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι,
Κύριοι των μέσων μαζικής επικοινωνίας,
Κυρίες και κύριοι,


Μέσω μιας γνωστής φράσης «Όσο ζω μαθαίνω, Όσο ζω ωριμάζω. Όσο ζω αναπτύσσομαι» μπορεί να περιγραφεί η διετής πορεία του CIFA.

Μια πορεία που ξεκίνησε με πολύ δειλά βήματα και που σιγά σιγά εξελίσσεται και εδραιώνεται, γεμάτη προκλήσεις και προοπτικές και είναι με ιδιαίτερη χαρά που, εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, σας καλωσορίζω στη ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων, που όπως ίθυστε  διεξάγεται ταυτόχρονα με την γενική συνέλευση του CIPA.

Ο Σύνδεσμος μας απαριθμεί σήμερα πέρα των 200 μελών και έχει καθιερωθεί ως το μοναδικό αντιπροσωπευτικό σώμα του τομέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο, παρέχοντας βοήθεια και υποστήριξη στα μέλη του και στους θεσμούς σε μια κοινή προσπάθεια να καταστεί η χώρα μας κέντρο εγγραφής και διαχείρισης τέτοιων ταμείων.

Δεν είναι τυχαίο που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EFAMA, με τον οποίο ο CIFA βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία, έχει αποδεχτεί τον CIFA υπό το καθεστώς του παρατηρητή και σύντομα αναμένεται η αναβάθμιση του σε πλήρες μέλος.

Το τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των συνεχών ενέργειων του CIPA για την προώθηση του Κυπριακού τομέα των επενδυτικών ταμείων μέσω της χρήσης των διαφόρων μέσων ενημέρωσης και δημοσιεύσεων, καθώς και μέσω της συμμετοχής μας σε διεθνείς εκδηλώσεις και γι’ αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως το Διοικητικό Συμβούλιο του CIPA για την συνεχή στήριξη των προσπαθειών μας.

Ο τομέας των επενδυτικών ταμείων αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια διατήρησης και ενδυνάμωσης της δυναμικής του τομέα των χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών και όχημα στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην ή μέσω Κύπρου.

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Αναστασιάδη και ο αριθμός πέραν των 350 συμμετοχών στο συνέδριο, για τα επενδυτικά ταμεία που διοργανώθηκε στις 09 Οκτωβρίου 2015, αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης και ένδειξη στήριξης στις προσπάθειες όλων των φορέων και των επαγγελματιών του κλάδου, ενώ το συνέδριο  απέσπασε ευνοϊκά σχόλια από τους ξένους ομιλητές που παρευρέθηκαν.

Είναι γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει τώρα ένα Ευρωπαϊκό ολοκληρωμένο και ισχυρό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ταυτόχρονα ένα ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο, ως επίσης εξειδικευμένο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με χαμηλό κόστος παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.  Επιπλέον η γεωγραφική θέση της χώρας, στο μέσω των τριών ηπείρων και το γεγονός ότι γειτνιάζει με χώρες που αυξάνονται συνεχώς τα κεφάλαια υπό διαχείριση, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις προοπτικές επιτυχίας του έργου που παράγετε.

Ο CIFA διαθέτει εννέα Τεχνικές Επιτροπές αποτελούμενες από μερικούς από τους πιο καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του τομέα, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο τους την εξέταση των τρεχόντων ζητημάτων που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία και την παραγωγή προτάσεων ενίσχυσης του κλάδου καθώς και την παροχή τεχνοκρατικής στήριξης προς επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο CIFA συμβλήθηκε με τον διεθνούς φήμης οίκο King & Wood Mallesons (KWM) με σκοπό την βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, των κανονισμών και των διαδικασιών, καθώς κα την προώθηση της Κύπρου ως κέντρο παροχής υπηρεσιών σε επενδυτικά ταμεία.

Η μελέτη του οίκου βρίσκεται στα τελικά στάδια και με την ολοκλήρωση της αναμένεται τα κίνητρα και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Κύπρου να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα τροχιοδρομηθούν συγκεκριμένες ενέργειες όπως για παράδειγμα:

•    Τροποποίηση των φορολογικών νομοθεσιών με σκοπό την παροχή επιπρόσθετων κινήτρων, όπως μείωση του φόρου που καταβάλλεται σε τόκους εισπρακτέους και φόρου που καταβάλλεται από διαχειριστές κεφαλαίων που προτιμούν την Κύπρο για την εγκατάσταση τους;

•    Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασίες και την αδειοδότηση των επενδυτικών ταμείων ώστε να γίνει πιο ελκυστικό με πιο σημαντική την τροποποίηση στη νομοθεσία που αφορά τους συνεταιρισμούς;

Επιπλέον θα γίνει:
•    Εκπόνηση ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου για την προώθηση του τομέα στο εξωτερικό;

Ως επίσης και
•    Ρύθμιση του τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης σε επενδυτικά ταμεία.

Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, με τον κλάδο των επενδυτικών ταμείων να παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, καταγράφοντας σήμερα 50 περίπου επενδυτικά ταμεία να αναμένουν αδειοδότηση, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες διαχείρισης επενδυτικών ταμείων (Fund Administration). Αυτό το ρόλο καλούνται να παίξουν οι επιχειρήσεις παροχής διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να ενισχυθούν σε θέματα εμπειριών και τεχνογνωσίας, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν τις ανάγκες των επενδυτών και των επαγγελματιών του τομέα των συλλογικών επενδύσεων.

Θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι η παρουσία τριών εποπτικών αρχών ήτοι την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Συλλόγο για την αδειοδότηση, λειτουργία και εποπτεία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων δεν βοηθά σε ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας τους. Γι’ αυτό απαιτείτε συντονισμός μέσω συχνών συναντήσεων των τριών εποπτικών αρχών ώστε να εκδίδονται κοινές οδηγίες όσο αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και η εποπτεία να γίνεται με τις ίδιες αυστηρές διαδικασίες για όλους.

Πιστεύοντας σε μια άλλη γνωστή φράση ότι «Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο γι’ αυτόν που θα προσπαθήσει» προσβλέπω στη συνεργασία όλων ώστε να αναδειχθεί διεθνώς το ανταγωνιστικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου σε συνδυασμό με τη λειτουργική υποδομή της χώρας, την προώθηση ισχυρών και ξεκάθαρων προτύπων διακυβέρνησης και την συνεχή ενίσχυση της ποιότητας και των επιδόσεων των επαγγελματιών του κλάδου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου προς τους συνεργάτες και μέλη του CIFA, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη των Τεχνικών Επιτροπών για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή τους στη διάρκεια του τελευταίου έτους, καθώς επίσης τους στρατηγικούς συνεργάτες μας για την οικονομική τους στήριξη.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Πολιτεία, και ειδικά τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χάρη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κο. Λακκοτρύπη, τη Βουλή, τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω κο. Κωνσταντίνο Πετρίδη, τον CIPA, το ΚΕΒΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους επαγγελματίες του κλάδου για τη συνεχή στήριξη των δραστηριοτήτων του CIFA.